Tierrechtstermine Startseite
http://www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Alle Termine Termin posten MFG & Forum News News posten Kontakt Impressum
      Suche in Terminen:        

 Terminkalender
 
 Dein Account
 
 Login
Benutzername:

Passwort:


 
 Linktipps
www.herta-huhn.de
 
 Seitenzugriffe
Wir hatten
141 834 015
Seitenzugriffe seit August 2010

12 Web-Links
35 983 * besucht

226 Files wurden
4 263 * gesaugt

Dateien:
57,02 MB
 

Terminkalender


 In den folgenden Modus wechseln:
          
Termin suchenTermin suchen  Seite druckenSeite drucken


The Official Animal Rights March | Berlin

Termindatum:Sonntag, 25. August 2019Startzeit:10:00h
Enddatum:Sonntag, 25. August 2019Ende:13:20h
Kategorie:Schlachthof   Schlachthof
Beschreibung:

++ Deutsch ++ English ++ Türkçe ++ Polski ++

Der offizielle ›Animal Rights March‹ ist ein jährlicher veganer Marsch, der 2016 von Surge in London gegründet wurde. Ziel des Marsches ist es, die vegane Gemeinschaft weltweit zu vereinen und Veganer*innen zu inspirieren, sich für Tiere in ihrem Alltag einzusetzen und sie zu ermutigen, in ihrem Umfeld aktiv zu werden.

Im Jahr 2016 brachte Surge 2.500 Veganer*innen zusammen, die durch das Zentrum Londons marschierten, und im Jahr 2018 gelang es uns, 28.000 Veganer*innen weltweit zu mobilisieren, die in 25 Städten auf der ganzen Welt marschierten (Berlin: deutlich über 3000 Teilnehmer*innen) und ein Ende aller Tierunterdrückung forderten. Basierend auf dem Wachstum und dem Erfolg des bisherigen Marsches glauben wir, dass die Veranstaltung die Kraft und das Potenzial hat, eine der historisch bedeutendsten Tierrechtsveranstaltungen auf dem Weg in eine vegane Zukunft zu sein. Wir wollen, dass DU Teil der Geschichte wirst.

Eines unserer Hauptziele des offiziellen Tierrechtsmarschs ist es, das Selbstvertrauen von Veganer*innen zu wecken, die sonst angesichts der Unterdrückung schweigen würden, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie jedes Mal, wenn sie die Entscheidung treffen, sich für die Tiere in ihrem täglichen Leben einzusetzen, viele laute Stimmen hinter sich haben. Unser Ziel ist es, dass der offizielle Tierrechtsmarsch einen Welleneffekt des Aktivismus auf der ganzen Welt erzeugt, der uns durch ein weiteres Jahr der Fortschritte für die vegane Bewegung führt.


++++++++ Disclaimer ++++++++
Wir distanzieren uns klar nicht nur vom Speziesismus, sondern von jeglichem Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, der Homophobie sowie jeder anderen Form der Diskriminierung, sind überparteilich und unabhängig.
++++++++++++++++++++++++
Wir stehen für Offenheit, Toleranz, ein friedliches Miteinander und sprechen uns ausdrücklich für Tierrechte, den Erhalt der Natur sowie die vegane Lebensweise als Ausdruck und Notwendigkeit einer zivilisierten Gesellschaft aus.
++++++++++++++++++++++++

++ English ++

The Official Animal Rights March is an annual vegan march founded by Surge in London in 2016. The purpose of the march is to unite the vegan community globally and to inspire vegans to speak up for animals in their everyday lives and to encourage them to get active in their local communities.

In 2016 Surge brought together 2,500 vegans marching through central London and in 2018 we succeeded in a global attendance of 28,000 vegans marching in 25 cities across the world (Berlin: way more than 3000 participants), demanding an end to all animal oppression. Based on the growth and success of the march so far we believe that the event has the power and potential to be one of the most historically significant animal rights events as we progress towards a vegan future. We want you to be part of history.

One of our primary aims of TOARM is to inspire confidence in vegans who would otherwise stay silent in the face of oppression, to make them feel like they have a roar of voices behind them every time they make the choice to speak up for the animals in their day-to-day lives. Our aim is for TOARM to create a ripple effect of activism across the globe which carries us through another year of progress for the vegan movement.

++++++++ Disclaimer ++++++++
We clearly distance ourselves not only from speciesism, but from all racism, sexism, antisemitism, homophobia and any other form of discrimination and are impartial.
++++++++++++++++++++++++
We stand for openness, tolerance, peaceful coexistence and speak out explicitly for animal rights, the preservation of nature as well as the vegan way of life as expression and necessity of a civilized society.


++ Türkçe ++

Resmi “Animal Rights March” (Hayvan Hakları Yürüyüşü) 2016 yılında Londra’da Surge tarafından başlatılmış, yıllık bir Vegan yürüyüşüdür. Yürüyüşün amacı, dünyanın dört bir yanındaki Vegan topluluklarını birleştirmek, Veganları günlük yaşamlarında hayvan haklarını korumaları ve kendi çevrelerinde aktif olmaları için teşvik etmektir.

Surge 2016 yılında Londra’nın merkezinde gerçekleştirdiği yürüyüşte 2.500 Vegan’ı bir araya getirdi. 2018 yılında Dünya çapında 25 farklı Şehirde gerçekleşen yürüyüşte 28.000 Veganı harekete geçirdik ve tüm hayvan baskılarına son verilmesini istedik(Berlin’de 3.000’den fazla kişi).Önceki yürüyüşlerin başarısına ve büyüklüğüne bağlı olarak, bir sonrakini Hayvan Hakları yürüyüşümüzün, Vegan geleceğe giden yolda büyük bir potansiyele sahip olacağına inanıyoruz. SENİN de bu hikayenin bir parçası olmanı istiyoruz.

Resmi Hayvan Hakları yürüyüşündeki ana hedeflerimizden birisi, Veganların toplum baskısına karşı öz güvenlerini arttırmak ve günlük hayatta hayvanlar için verdikleri her kararda yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek. Amacımız Resmi Hayvan Hakları yürüyüşünün dünya genelinde bir dalga etkisi yaratması ve bizi bir sonraki yıl Vegan Hareket için daha ileri götürmesi.

#cantstopveganism #TOARMBerlin #TheOfficialAnimalRightsMarch #epic #govegan #TimeForChangeHasCome #EatPlantsNotFriends

++++++++ AÇIKLAMA +++++++
Kendimizi yanlizca türcülükten değil aynı zamanda ırçılık, cinsiyetçilik, anti-semitizm, homofobi ve ayrımcılığın her türlüsünden ayırıyoruz. Aynı zamanda tarafsız ve bağımsızız.
+++++++++++++++++++++++
Açıklık, hoşgörü, barış içinde bir arada yaşama, medeni bir toplumun ifadesi ve gerekli olarak hayvan haklarını, doğanın korunmasını ve vegan yaşam tarzını açıkça savunuyoruz.

++ Polski ++

Oficjalny „Animal Right March” to coroczna inicjatywa, zapoczątkowana w 2016 r. w Londynie przez brytyjską organizację Surge. Cele marszu to jednoczenie wspólnoty wegan i weganek z całego świata, inspirowanie ich do zaangażowania się w obronie praw zwierząt w codziennym życiu i dodawanie im odwagi do podejmowania działań we własnym otoczeniu.

W 2016 r. organizacja Surge zebrała 2 500 wegan, którzy przemaszerowali przez centrum Londynu. W zeszłym roku udało się zmobilizować 28 000 wegan, którzy maszerując w 25 miastach na całym świecie (ponad 3 000 osób w Berlinie) domagali się zakończenia wyzysku i okrucieństwa wobec zwierząt. Wzrost liczby uczestników i sukces dotychczasowych marszy pozwala nam wierzyć, że wydarzenie to ma dość mocy i potencjału, aby stać się jednym z historycznie najważniejszych wydarzeń w obronie praw zwierząt na drodze ku wegańskiej przyszłości. Chcemy, abyś i TY stał się częścią historii.

Jednym z najważniejszych celów oficjalnego marszu w obronie praw zwierząt jest dodawanie wiary we własne siły tym weganom i wegankom, którzy w przeciwnym razie milczeliby w obliczu opresji wobec zwierząt. Chcemy, żeby wiedzieli, że za każdym razem, kiedy podejmują w codziennym życiu decyzję, aby zrobić coś w obronie zwierząt, stoi za nimi wiele mocnych głosów. Nasz cel to sprawienie, żeby „Animal Right March” wywołał falę aktywizmu na całym świecie – falę, która poniesie nas przez kolejny rok postępów wegańskiego ruchu.

++++++++ Oświadczenie ++++++++
Jasno odcinamy się nie tylko od szowinizmu gatunkowego, lecz także od rasizmu, seksizmu, antysemityzmu, homofobii, jak również wszelkich innych form dyskryminacji i jesteśmy bezpartyjni.
++++++++++++++++++++++++
Jesteśmy za otwartością, tolerancją, pokojowym współistnieniem i zdecydowanie opowiadamy się za prawami zwierząt, ochroną środowiska naturalnego i wegańskim sposobem życia jako wyrazem i koniecznością cywilizowanego społeczeństwa.
++++++++++++++++++++++++
Veröffentlicht von trab am 21.03.19 und genehmigt von Administrator

 die ratten
in Cooperation mit


 
  Free Animal e.V.
 
 Rechtliches
 
 Diverses
 
 Werbung
 
Ihr könnt tierrechtstermine.de unterstützen indem ihr auf das Banner von Speicherzentrum klickt und dort eure Domain bestellt.

Diese Webseite basiert auf pragma Mx
Theme by © 2006 SB-WebSoft