TerminkalenderÜbersicht der nächsten 14 Termine, ab 23.08.19.

Vegan-DemoDiversesTreffenPelz/LederBenefiz
Vorträge/FilmeProzesseTierversucheJagd/AngelnZoo/Zirkus
VeganUmweltEngland 

25.08.19
10:00h
 
bis
 
13:20h
Vegan-Demo The Official Animal Rights March | Berlin

++ Deutsch ++ English ++ Türkçe ++ Polski ++

Der offizielle ›Animal Rights March‹ ist ein jährlicher veganer Marsch, der 2016 von Surge in London gegründet wurde. Ziel des Marsches ist es, die vegane Gemeinschaft weltweit zu vereinen und Veganer*innen zu inspirieren, sich für Tiere in ihrem Alltag einzusetzen und sie zu ermutigen, in ihrem Umfeld aktiv zu werden.

Im Jahr 2016 brachte Surge 2.500 Veganer*innen zusammen, die durch das Zentrum Londons marschierten, und im Jahr 2018 gelang es uns, 28.000 Veganer*innen weltweit zu mobilisieren, die in 25 Städten auf der ganzen Welt marschierten (Berlin: deutlich über 3000 Teilnehmer*innen) und ein Ende aller Tierunterdrückung forderten. Basierend auf dem Wachstum und dem Erfolg des bisherigen Marsches glauben wir, dass die Veranstaltung die Kraft und das Potenzial hat, eine der historisch bedeutendsten Tierrechtsveranstaltungen auf dem Weg in eine vegane Zukunft zu sein. Wir wollen, dass DU Teil der Geschichte wirst.

Eines unserer Hauptziele des offiziellen Tierrechtsmarschs ist es, das Selbstvertrauen von Veganer*innen zu wecken, die sonst angesichts der Unterdrückung schweigen würden, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie jedes Mal, wenn sie die Entscheidung treffen, sich für die Tiere in ihrem täglichen Leben einzusetzen, viele laute Stimmen hinter sich haben. Unser Ziel ist es, dass der offizielle Tierrechtsmarsch einen Welleneffekt des Aktivismus auf der ganzen Welt erzeugt, der uns durch ein weiteres Jahr der Fortschritte für die vegane Bewegung führt.


++++++++ Disclaimer ++++++++
Wir distanzieren uns klar nicht nur vom Speziesismus, sondern von jeglichem Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, der Homophobie sowie jeder anderen Form der Diskriminierung, sind überparteilich und unabhängig.
++++++++++++++++++++++++
Wir stehen für Offenheit, Toleranz, ein friedliches Miteinander und sprechen uns ausdrücklich für Tierrechte, den Erhalt der Natur sowie die vegane Lebensweise als Ausdruck und Notwendigkeit einer zivilisierten Gesellschaft aus.
++++++++++++++++++++++++

++ English ++

The Official Animal Rights March is an annual vegan march founded by Surge in London in 2016. The purpose of the march is to unite the vegan community globally and to inspire vegans to speak up for animals in their everyday lives and to encourage them to get active in their local communities.

In 2016 Surge brought together 2,500 vegans marching through central London and in 2018 we succeeded in a global attendance of 28,000 vegans marching in 25 cities across the world (Berlin: way more than 3000 participants), demanding an end to all animal oppression. Based on the growth and success of the march so far we believe that the event has the power and potential to be one of the most historically significant animal rights events as we progress towards a vegan future. We want you to be part of history.

One of our primary aims of TOARM is to inspire confidence in vegans who would otherwise stay silent in the face of oppression, to make them feel like they have a roar of voices behind them every time they make the choice to speak up for the animals in their day-to-day lives. Our aim is for TOARM to create a ripple effect of activism across the globe which carries us through another year of progress for the vegan movement.

++++++++ Disclaimer ++++++++
We clearly distance ourselves not only from speciesism, but from all racism, sexism, antisemitism, homophobia and any other form of discrimination and are impartial.
++++++++++++++++++++++++
We stand for openness, tolerance, peaceful coexistence and speak out explicitly for animal rights, the preservation of nature as well as the vegan way of life as expression and necessity of a civilized society.


++ Türkçe ++

Resmi “Animal Rights March” (Hayvan Hakları Yürüyüşü) 2016 yılında Londra’da Surge tarafından başlatılmış, yıllık bir Vegan yürüyüşüdür. Yürüyüşün amacı, dünyanın dört bir yanındaki Vegan topluluklarını birleştirmek, Veganları günlük yaşamlarında hayvan haklarını korumaları ve kendi çevrelerinde aktif olmaları için teşvik etmektir.

Surge 2016 yılında Londra’nın merkezinde gerçekleştirdiği yürüyüşte 2.500 Vegan’ı bir araya getirdi. 2018 yılında Dünya çapında 25 farklı Şehirde gerçekleşen yürüyüşte 28.000 Veganı harekete geçirdik ve tüm hayvan baskılarına son verilmesini istedik(Berlin’de 3.000’den fazla kişi).Önceki yürüyüşlerin başarısına ve büyüklüğüne bağlı olarak, bir sonrakini Hayvan Hakları yürüyüşümüzün, Vegan geleceğe giden yolda büyük bir potansiyele sahip olacağına inanıyoruz. SENİN de bu hikayenin bir parçası olmanı istiyoruz.

Resmi Hayvan Hakları yürüyüşündeki ana hedeflerimizden birisi, Veganların toplum baskısına karşı öz güvenlerini arttırmak ve günlük hayatta hayvanlar için verdikleri her kararda yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek. Amacımız Resmi Hayvan Hakları yürüyüşünün dünya genelinde bir dalga etkisi yaratması ve bizi bir sonraki yıl Vegan Hareket için daha ileri götürmesi.

#cantstopveganism #TOARMBerlin #TheOfficialAnimalRightsMarch #epic #govegan #TimeForChangeHasCome #EatPlantsNotFriends

++++++++ AÇIKLAMA +++++++
Kendimizi yanlizca türcülükten değil aynı zamanda ırçılık, cinsiyetçilik, anti-semitizm, homofobi ve ayrımcılığın her türlüsünden ayırıyoruz. Aynı zamanda tarafsız ve bağımsızız.
+++++++++++++++++++++++
Açıklık, hoşgörü, barış içinde bir arada yaşama, medeni bir toplumun ifadesi ve gerekli olarak hayvan haklarını, doğanın korunmasını ve vegan yaşam tarzını açıkça savunuyoruz.

++ Polski ++

Oficjalny „Animal Right March” to coroczna inicjatywa, zapoczątkowana w 2016 r. w Londynie przez brytyjską organizację Surge. Cele marszu to jednoczenie wspólnoty wegan i weganek z całego świata, inspirowanie ich do zaangażowania się w obronie praw zwierząt w codziennym życiu i dodawanie im odwagi do podejmowania działań we własnym otoczeniu.

W 2016 r. organizacja Surge zebrała 2 500 wegan, którzy przemaszerowali przez centrum Londynu. W zeszłym roku udało się zmobilizować 28 000 wegan, którzy maszerując w 25 miastach na całym świecie (ponad 3 000 osób w Berlinie) domagali się zakończenia wyzysku i okrucieństwa wobec zwierząt. Wzrost liczby uczestników i sukces dotychczasowych marszy pozwala nam wierzyć, że wydarzenie to ma dość mocy i potencjału, aby stać się jednym z historycznie najważniejszych wydarzeń w obronie praw zwierząt na drodze ku wegańskiej przyszłości. Chcemy, abyś i TY stał się częścią historii.

Jednym z najważniejszych celów oficjalnego marszu w obronie praw zwierząt jest dodawanie wiary we własne siły tym weganom i wegankom, którzy w przeciwnym razie milczeliby w obliczu opresji wobec zwierząt. Chcemy, żeby wiedzieli, że za każdym razem, kiedy podejmują w codziennym życiu decyzję, aby zrobić coś w obronie zwierząt, stoi za nimi wiele mocnych głosów. Nasz cel to sprawienie, żeby „Animal Right March” wywołał falę aktywizmu na całym świecie – falę, która poniesie nas przez kolejny rok postępów wegańskiego ruchu.

++++++++ Oświadczenie ++++++++
Jasno odcinamy się nie tylko od szowinizmu gatunkowego, lecz także od rasizmu, seksizmu, antysemityzmu, homofobii, jak również wszelkich innych form dyskryminacji i jesteśmy bezpartyjni.
++++++++++++++++++++++++
Jesteśmy za otwartością, tolerancją, pokojowym współistnieniem i zdecydowanie opowiadamy się za prawami zwierząt, ochroną środowiska naturalnego i wegańskim sposobem życia jako wyrazem i koniecznością cywilizowanego społeczeństwa.
++++++++++++++++++++++++
11.09.19
16:00h
 
bis
 
19:00h
Vegan-Demo Ampeldemo des PetaZwei Streetteam Karlsruhe
Ampeldemo des PetaZwei Streetteam Karlsruhe 
Kreuzung Kaiserallee Reinhold Frank Straße 
Treffpunkt beim Hatz Bäcker 
13.09.19
14:00h
 
bis
 
17:00h
Vegan-Demo Arbeitsunrecht und Tierquälerei bei Tönnies
Protestaktion gegen die Tier und Menschen Ausbeutung von Tönnies.
Aldi verkauft das Fleisch deswegen protestierende wir am Freitag in der Waldstr 14 in Karlsruhe davor. Aktion der Freie Tierrechtsaktive Karlsruhe 
14.09.19
12:00h
 
bis
 
15:00h
Vegan-Demo Streetteam Karlsruhe Meat is toxic
Aktion des PetaZwei Streetteams Karlsruhe um auf die Umweltschäden durch Fleisch aufmerksam zu machen. Mit Gasmasken,  Anzügen , Schildern und Flyern. Die Aktion findet am Friedrichsplatz in Karlsruhe statt 
22.09.19
14:30h
 
bis
 
17:00h
Vegan-Demo PetaZwei Streetteam Karlsruhe: Zoos sind Gefängnisse für Tiere
Aktion des PetaZwei Streetteam Karlsruhe und der Freie Tierrechtsaktive Karlsruhe gegen Zoos. Treffpunkt vor dem Zoo Karlsruhe Haupteingang beim Bahnhof 
05.10.19
12:00h
 
bis
 
15:00h
Vegan-Demo Qual Eier in Birkel Nudeln PetaZwei Streetteam Karlsruhe
Aktion des PetaZwei Streetteam Karlsruhe gegen Qual Eier in Birkel Nudeln. 
Treffpunkt ab 11.50 vor dem Scheck In Center Karlsruhe Rüppurer Straße 1
09.10.19
16:00h
 
bis
 
19:00h
Vegan-Demo Ampeldemo des PetaZwei Streetteam Karlsruhe
Ampeldemo des PetaZwei Streetteam Karlsruhe . 
Kreuzung Kaiseralle Reinholdfrankstr 
Treffpunkt beim Hatz Bäcker
09.10.19
16:00h
 
bis
 
19:00h
Vegan-Demo Ampeldemo des PetaZwei Streetteam Karlsruhe
Ampeldemo des PetaZwei Streetteam Karlsruhe 
Kreuzung  Kaiserallee/Reinholdfrankstr 
Treffpunkt beim Hatz Bäcker
12.10.19
14:00h
 
bis
 
18:00h
Vegan-Demo Anti Pelz Demo PetaZwei Streetteam Karlsruhe
Anti Pelz Demo des PetaZwei Streetteam Karlsruhe.  Treffpunkt ab 13.45 am Europaplatz. Eigene Plakate sind gern gesehen gibt aber auch welche. Bitte keine Beleidigungen. Schwarze Kleidung wenn vorhanden.
23.10.19
16:00h
 
bis
 
19:00h
Vegan-Demo Ampeldemo des PetaZwei Streetteam Karlsruhe
Ampeldemo des PetaZwei Streetteam Karlsruhe 
Kreuzung Kaiserallee Reinholdfrankstr 
Treffpunkt beim Hatz Bäcker
03.11.19
10:30h
 
bis
 
13:00h
Vegan-Demo Düsseldorf-Oberkassel: Demo gegen die Jagd
Veranstalter: Tierrechtsorganisation "Die Eulen e.V."
St. Antoniuskirche, Luegallee, 40540 Düsseldorf-Oberkassel

Dort findet eine Hubertusmesse statt und 
dort wollen wir gegen die Jagd demonstrieren!
Bitte kommt!
16.11.19
14:00h
 
bis
 
18:00h
Vegan-Demo Hamburg: Großdemo LPT II – LPT Schliessen

Am Samstag, 16. November 2019 von 14 bis 18 Uhr
Treffpunkt: Hamburg Hbf (Hachmannplatz 16, 20099).

Diesmal geht unsere Großdemo vor die Tore der Politikerinnen, die das Todeslabor dicht machen können. Wir werden viele sein, wir werden unüberhörbar sein und wir werden nicht aufhören, bevor die Hunde, Katzen, Affen, Kaninchen und alle Tiere am LPT nicht mehr leiden müssen. Tierversuche gehören abgeschafft!!!

Facebook-Event: https://www.facebook.com/events/1433173990178252/

Mehr Infos:

SOKO Tierschutz
Kampagen LPT-Schließen

20.11.19
17:00h
 
bis
 
19:00h
Vegan-Demo Ampelaktion Streetteam DUISBURG
https://www.facebook.com/events/1141484156241665/
Ecke Sternbuschweg/Koloniestr.

Kommt gerne zur nächsten Ampelaktion🤗
Bei Fragen könnt ihr mich gerne anschreiben😁
30.11.19
15:30h
 
bis
 
19:00h
Vegan-Demo Rheda-Wiedenbrück: Trauerzug zur Schlachtfabrik Tönnies 2019
https://www.facebook.com/events/527101981422594/
Tönies Fleisch
In der Mark 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück

Liebe Menschen,

auch in diesem Jahr wollen wir gemeinsam zur Schlachtfabrik Tönnies gehen, um dort an die Opfer der Tierindustrie zu erinnern. Dort, wo jeden Tag über 30.000 Individuen getötet werden, wollen wir Blumen niederlegen und ihrer gedenken.

Bitte tragt zu diesem Anlass nach Möglichkeit schwarze Kleidung. Schilder haben wir für euch vorbereitet, aber ihr könnt gerne Grablichter und Blumen mitbringen.

Treffpunkt ist der Bahnhof in Rheda - Wiedenbrück.


KalenderMx v1.4.d © by shiba-design.de